I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

  • Học sinh mất gốc, không có nền tảng ngữ pháp từ vựng tiếng Anh
  • Học sinh có mục tiêu thi IELTS để du hoặc hoặc đổi điểm xét tuyển ĐH top đầu

II. MỤC TIÊU ĐẦU RA

• Học sinh nắm vững 44 âm vị, các mảng ngữ pháp cơ bản, một số các topic từ vựng về cuộc sống hàng ngày

III. CHÍNH SÁCH HỌC TẬP CỦA SOLID


Contact Me on Zalo