I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

  • Học sinh đã có hiểu biết về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng nhưng chưa tiếp cận được cấu trúc bài thi IELTS
  • Học sinh có mục tiêu thi IELTS để du hoặc hoặc đổi điểm xét tuyển ĐH top đầu

II. MỤC TIÊU ĐẦU RA

  • Học sinh có hiểu biết sơ lược về cấu trúc bài thi IELTS
  • Học sinh được bổ sung từ vựng và luyện tập các chủ đề cơ bản quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày

III. CHÍNH SÁCH HỌC TẬP CỦA SOLID


Contact Me on Zalo