Thông tin giảng viên

Cô Đinh Thanh Thủy

Giáo viên khối THCS & THPT

Giới thiệu

Thạc sĩ MTESOL – Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Đại học Victoria, Melbourne, Australia. Rất nhiều kinh nghiệm giảng dậy.

Thông tin liên hệ:

Contact Me on Zalo