Thông tin giảng viên

Cô Dương Tâm

Giáo viên khối THCS & THPT, TOEIC

Thạc sĩ MTESOL – Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Đại học Victoria, Melbourne, Australia

Giới thiệu

Cô Dương Tâm Thạc sĩ MTESOL – Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Đại học Victoria, Melbourne, Australia.

TOEIC: 970/990

Thông tin liên hệ:
Contact Me on Zalo