Thông tin giảng viên

Cô Nguyễn Minh Huyền

Giáo viên luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS

Giới thiệu

Thạc sĩ MTESOL – Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Đại học Victoria, Melbourne, Australia. IELTS: 8.0/9.0 (Kĩ năng Reading và Listening đạt điểm tuyệt đối 9.0)

Thông tin liên hệ:

Contact Me on Zalo