Thông tin giảng viên

Cô Nguyễn Trà My

Giáo viên khối THCS & THPT

Thạc sĩ MTESOL – Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Đại học Victoria, Melbourne, Australia

Giới thiệu

Cô Trà My –  Thạc sĩ MTESOL – Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Đại học Victoria, Melbourne, Australia. Hiện đang phụ trách khối học sinh Cấp 2 – Cấp 3 tại Solid English.

Thông tin liên hệ:

Contact Me on Zalo