Tên lớp họcLoại lớp họcNgày bắt đầuLịch học
Vocabulary and Writing C1 Luyện thi Chuyên Anh - Song Bằng, Tiếng Anh THCS, 12-07-2022 90h - 45 buổi
NGỮ ÂM – TỪ VỰNG – CẤU TRÚC LEVEL 3 Tiếng Anh THCS, Tiếng Anh THPT, 16-07-2021 70h - 35 buổi
LUYỆN THI VÀO 10 Tiếng Anh THCS, 10-07-2022 90h - 45 buổi
NGỮ ÂM – TỪ VỰNG – CẤU TRÚC LEVEL 2 Tiếng Anh THCS, 18-07-2021 60h - 30 buổi
LUYỆN THI CHUYÊN ANH 10 Luyện thi Chuyên Anh - Song Bằng, Tiếng Anh THCS, 10-07-2022 100h - 40 buổi
NGỮ ÂM – TỪ VỰNG – CẤU TRÚC LEVEL 1 Tiếng Anh THCS, 19-07-2021 45h - 30 buổi
GRAMMAR B2 (Hệ tiêu chuẩn) Tiếng Anh THCS, 07-07-2021 90h - 45 buổi
GRAMMAR B1 (Hệ tiêu chuẩn) Tiếng Anh THCS, 15-07-2021 90h - 45 buổi
GRAMMAR A2 (Hệ tiêu chuẩn) Tiếng Anh THCS, 01-11-2022 60h - 40 buổi
GRAMMAR A1 (Hệ tiêu chuẩn) Tiếng Anh THCS, 12-07-2022 45h - 30 buổi

Contact Me on Zalo