Tên lớp họcLoại lớp họcNgày bắt đầuLịch học
Vocabulary and Structure for IELTS 6.5++ Luyện thi IELTS, 13-07-2022 50h - 25 buổi
IELTS ADVANCED (6.5-7.0++) Luyện thi IELTS, 18-08-2022 84h - 41 buổi
IELTS HI INTER (6.0-6.5) Luyện thi IELTS, 13-06-2022 84h - 41 buổi
IELTS INTER 2 (5.5-6.0) Luyện thi IELTS, 12-08-2022 60h - 29 buổi
PRE-INTER (4.5-5.0) Luyện thi IELTS, 13-06-2022 60h - 30 buổi
IELTS INTER 1 (5.0-5.5) Luyện thi IELTS, 19-06-2022 60h - 29 buổi
IELTS FOUNDATION (4.0 – 4.5) Luyện thi IELTS, 08-09-2022 60h - 30 buổi
PRE-IELTS (3.0-4.0) Luyện thi IELTS, 21-08-2022 40h - 20 buổi
BEGINNERS (0-3.0) Luyện thi IELTS, 08-07-2022 40h - 20 buổi

Contact Me on Zalo