I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

  • Học sinh đã nắm rõ format bài thi và các dạng câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp của bài thi
  • Học sinh có điểm đầu vào là 5.5 IELTS

II. MỤC TIÊU ĐẦU RA

  • Học sinh nắm vững các dạng câu hỏi của bài thi, làm bài dưới áp lực thời gian
  • Được luyện các kỹ năng NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT mức độ nâng cao, học thuật hơn
  • Cam kết đầu ra học sinh được 6.0 IELTS

III. CHÍNH SÁCH HỌC TẬP CỦA SOLID


Contact Me on Zalo