Tên lớp họcChương trình họcNgày bắt đầuLịch học
SOLID PRI-CLC 2 (Hệ chất lượng cao) Tiếng Anh Tiểu học, 12-07-2022 176h - 88 buổi
SOLID PRI-CLC 1 (Hệ chất lượng cao) Tiếng Anh Tiểu học, 19-07-2022 132h - 88 buổi
Vocabulary and Writing C1 Luyện thi Chuyên Anh - Song Bằng, Tiếng Anh THCS, 12-07-2022 90h - 45 buổi
LUYỆN THI CHUYÊN ANH 6 Luyện thi Chuyên Anh - Song Bằng, Tiếng Anh Tiểu học, 10-07-2019 50h - 25 buổi
NGỮ ÂM – TỪ VỰNG – CẤU TRÚC LEVEL 3 Tiếng Anh THCS, Tiếng Anh THPT, 16-07-2021 70h - 35 buổi
NGỮ ÂM – TỪ VỰNG – CẤU TRÚC LEVEL 2 Tiếng Anh THCS, 18-07-2021 60h - 30 buổi
LUYỆN THI CHUYÊN ANH 10 Luyện thi Chuyên Anh - Song Bằng, Tiếng Anh THCS, 10-07-2022 100h - 40 buổi
NGỮ ÂM – TỪ VỰNG – CẤU TRÚC LEVEL 1 Tiếng Anh THCS, 19-07-2021 45h - 30 buổi

Contact Me on Zalo