Tên lớp họcLoại lớp họcNgày bắt đầuLịch học
SOLID FLYERS (Hệ tiêu chuẩn) Tiếng Anh Tiểu học, 20-07-2022 123h - 82 buổi
SOLID PRI-CLC 2 (Hệ chất lượng cao) Tiếng Anh Tiểu học, 12-07-2022 176h - 88 buổi
SOLID PRI-CLC 1 (Hệ chất lượng cao) Tiếng Anh Tiểu học, 19-07-2022 132h - 88 buổi
LUYỆN THI CHUYÊN ANH 6 Luyện thi Chuyên Anh - Song Bằng, Tiếng Anh Tiểu học, 10-07-2019 50h - 25 buổi
SOLID STARTERS Tiếng Anh Tiểu học, 25-07-2022 123h - 82 buổi
SOLID MOVER 2 Tiếng Anh Tiểu học, 01-04-2022 123h - 82 buổi
SOLID MOVER 1 Tiếng Anh Tiểu học, 01-01-2022 123h - 82 buổi
SOLID JUNIOR Tiếng Anh Tiểu học, 07-01-2022

Contact Me on Zalo