Course Name Course Type Starts Length
SOLID FLYERS (Hệ tiêu chuẩn) Tiếng Anh Tiểu học, 05-05-2023 105h - 70 buổi
SOLID PRI-CLC 2 (Hệ chất lượng cao) Tiếng Anh Tiểu học, 07-22-2023 176h - 88 buổi
SOLID PRI-CLC 1 (Hệ chất lượng cao) Tiếng Anh Tiểu học, 07-26-2023 132h - 88 buổi
LUYỆN THI CHUYÊN ANH 6 Luyện thi Chuyên Anh - Song Bằng, Tiếng Anh Tiểu học, 04-14-2024 44h - 22 buổi
SOLID STARTERS Tiếng Anh Tiểu học, 08-15-2023 105h (70 buổi x 90 phút, 2 buổi/tuần)
SOLID MOVER 2 Tiếng Anh Tiểu học, 02-28-2023 105h (70 buổi x 90 phút, 2 buổi/tuần)
SOLID MOVER 1 Tiếng Anh Tiểu học, 07-10-2023 105h (70 buổi x 90 phút, 2 buổi/tuần)
SOLID JUNIOR Tiếng Anh Tiểu học, 04-19-2022 108h (72 buổi x 90 phút, 2 buổi/tuần)
Contact Me on Zalo