Các lớp học

Course Name Course Type Starts Length
GRAMMAR A2 (Hệ tiêu chuẩn) Tiếng Anh THCS, 11-01-2022 60h - 40 buổi
IELTS FOUNDATION (4.0 – 4.5) Luyện thi IELTS, 09-08-2022 60h - 30 buổi
PRE-IELTS (3.0-4.0) Luyện thi IELTS, 08-21-2022 40h - 20 buổi
IELTS ADVANCED (6.5-7.0++) Luyện thi IELTS, 08-18-2022 84h - 41 buổi
IELTS INTER 2 (5.5-6.0) Luyện thi IELTS, 08-12-2022 60h - 29 buổi
SOLID STARTERS Tiếng Anh Tiểu học, 07-25-2022 123h - 82 buổi
Contact Me on Zalo