I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

  • Học sinh đã nắm rõ format bài thi và các dạng câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp của bài thi, làm quen với áp lực thời gian
  • Học sinh có điểm đầu vào là 6.0 IELTS

II. MỤC TIÊU ĐẦU RA

  • Đi sâu vào luyện đề cho học sinh, giúp làm quen va vững vàng với áp lực thời gian khi làm bài
  • Cung cấp kiến thức, từ vựng nâng cao, học thuật trong IELTS
  • Cam kết đầu ra học sinh được 6.5 IELTS

III. CHÍNH SÁCH HỌC TẬP CỦA SOLID


Contact Me on Zalo