I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

  • Phù hợp cho học sinh thi IELTS mục tiêu 6.5++ Writing
  • Học sinh có nền ngữ pháp level B1+ và level IE 5.5+

II. MỤC TIÊU ĐẦU RA

  • Đảm bảo học sinh nắm chắc các chủ đề ngữ pháp và cấu trúc phù hợp đẩy band điểm IELTS WRITING & Speaking mục tiêu 6.5+

III. CHÍNH SÁCH HỌC TẬP CỦA SOLID

Contact Me on Zalo