I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

  • Học sinh hđã nắm vững cấu trúc bài thi và các chiến lược để giải quyết các dạng bài khó
  • Học sinh có điểm đầu vào là 6.0 IELTS
  • IE Advanced 6.5 – 7.0+

II. MỤC TIÊU ĐẦU RA

  • Đi sâu vào luyện đề và học các cấu trúc ngữ pháp từ vựng less common để nâng điểm cho bài thi
  • Cung cấp kiến thức, từ vựng nâng cao, học thuật trong IELTS
  • Cam kết đầu ra học sinh được 7.0++ IELTS

III. CHÍNH SÁCH HỌC TẬP CỦA SOLID


Contact Me on Zalo