I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

  • Học sinh  đã nắm rõ format bài thi và một số dạng câu hỏi điển hình của bài thi
  • Học sinh có điểm đầu vào là 5.0 IELTS

II. MỤC TIÊU ĐẦU RA

  • Học sinh được cung cấp từ vựng, làm quen với cấu trúc bài thi, quen với từng dạng câu hỏi và có chiến thuật làm bài riêng cho mình
  • Cam kết đầu ra học sinh được 5.5 IELTS

III. CHÍNH SÁCH HỌC TẬP CỦA SOLID


Contact Me on Zalo