I. ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH

  • Học sinh lệch band điểm, kỹ năng Listening – Reading khá tốt nhưng yếu kỹ năng Speaking – Writing

II. MỤC TIÊU ĐẦU RA

  • Học sinh nắm vững các dạng câu hỏi của bài thi, làm bài dưới áp lực thời gian, đẩy mạnh từ vựng và ngữ pháp quan trọng cho hai kỹ năng Speaking và Writing
  • Học sinh tăng band điểm Speaking và Wrtiting theo lộ trình khóa học

Thời lượng khóa học:

  1. S&W 0-4.5: 40h – 20 buổi, 2h/buổi, 1 buổi/tuần, tổng cộng 20 tuần
  2. S&W 4.5-6.0: 50h – 25 buổi, 2h/buổi, 1 buổi/tuần, tổng cộng 25 tuần
  3. S&W 6.0-7.5+: 40h – 20 buổi, 2h/buổi, 1 buổi/tuần, tổng cộng 20 tuần

III. CHÍNH SÁCH HỌC TẬP CỦA SOLID

Contact Me on Zalo