Thông tin giảng viên

Cô Hiền Hòa

Giáo viên luyện thi chứng chỉ quốc tế IELTS

Giới thiệu

Thạc sĩ MTESOL – Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh – Đại học Victoria, Melbourne, Australia. IELTS: 8.0/9.0 (Kĩ năng Reading đạt điểm tuyệt đối 9.0)

Thông tin liên hệ:
Contact Me on Zalo