Thông tin giảng viên

Mr. Robert Stuart-Thompson

Giáo viên nước ngoài

Giới thiệu

– Quốc gia: South Africa

– Chứng chỉ Cambridge TEFL (Giảng dạy Ngoại ngữ Tiếng Anh)

Thông tin liên hệ:

Contact Me on Zalo