[ Bộ 15 đề thi thử THPT Quốc Gia 2019]

24-06-19 Solid English 0 comment

[ Bộ 15 đề thi thử THPT Quốc Gia 2019]

Solid english xin dành tặng các bạn học học sinh khối 12 ôn thi với 15 bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2019

STT ĐỀ SỐ LINK TẢI FILE
1 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 01 Tải đề số 01 tại đây

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 01 tại đây

2 . Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 02 Tải đề số 02 tại đây

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 02 tại đây

3 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 03 Tải đề số 03 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 03 tại đây

4  Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 04 Tải đề số 04 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 04 tại đây

5 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 05 Tải đề số 05 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 05 tại đây

6  Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 06 Tải đề số 06 tại đây

tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 06 tại đây

7  Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 07 Tải đề số 07 tại đây

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 07 tại đây

8  Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 08  Tải đề số 08 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 08 tại đây

9  Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 09 Tải đề số 09 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 09 tại đây

10 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 10 Tải đề số 10 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 10 tại đây

11 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 11 Tải đề số 11 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 11 tại đây

12 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 12 Tải đề số 12 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 12 tại đây

13 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 13 Tải đề số 13 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 13 tại đây

 

14  Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 14 Tải đề số 14 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 14 tại đây

 

15 Đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 – đề 15 Tải đề số 15 tại đây 

Tải hướng dẫn giải chi tiết đề số 15 tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leave a reply

Contact Me on Zalo