Bộ tổng ôn 2000 câu hỏi cho kỳ thi THPT Quốc gia

26-06-19 Solid English 0 comment

Bộ tổng ôn 2000 câu hỏi cho kỳ thi THPT Quốc gia

Solid English hè này xin gửi tặng các bạn bộ Tổng ôn 2000 câu hỏi dành cho các bạn ôn thi trung học phổ thông quốc gia.

STT tên link
1 50 câu hỏi hay và đặc sắc Tổng ôn từ trái nghĩa(có đáp án ) Tải tại đây 
2 250 câu hỏi Tổng ôn phần đọc hiểu -đề 01  Tải tại đây 
3 250 câu hỏi Tổng ôn phần đọc hiểu -đề 02  Tải tại đây 
4 250 câu hỏi Tổng ôn phần đọc hiểu -đề 01 -Lời giải chi tiết  Tải tại đây 
5 Hệ thống kiến thức trọng tâm và bài tập có HDG__ Nguyên mẫu có TO và nguyên mẫu không có TO(có đáp án)  Tải tại đây
6 Hệ thống kiến thức trọng tâm và bài tập về mạo từ(có đáp án )  Tải tại đây 
7 Hướng dẫn giải chi tiết _Tổng ôn Điền từ _Phần 1  Tải  tại đây
8 Hướng dẫn giải chi tiết _Tổng ôn Điền từ _Phần 2  Tải tại đây 
9 Hướng dẫn giải chi tiết _Tổng ôn Điền từ _Phần 3  Tải tại đây 
10 Hướng dẫn giải chi tiết _Tổng ôn Điền từ _Phần 4  Tải tại đây 
11 Hướng dẫn giải chi tiết Tổng ôn về tìm lỗi sai_Phần 3_Đề bài  Tải tại đây 
12 Tổng ôn điền  từ-Phần 1  Tải tại đây 
13 Tổng ôn phần Nối câu -Câu đồng nghĩa  Tải tại đây 
14  Tổng ôn phần tìm lỗi sai _Hướng dẫn giải  Tải tại đây 
15 Tổng ôn phần tìm lỗi sai _Phần 3 _Đề bài  Tải tại đây 
16 Tổng ôn phần tìm lỗi sai  Tải tại đây 
17 Hướng dẫn giải câu hỏi Tổng ôn phần Nối câu -Câu đồng nghĩa  Tải tại đây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leave a reply

Contact Me on Zalo