Tên lớp họcChương trình họcNgày bắt đầuLịch học
SOLID FLYERS (Hệ tiêu chuẩn) Tiếng Anh Tiểu học, 20-07-2022 123h - 82 buổi
LUYỆN THI CHUYÊN ANH 6 Luyện thi Chuyên Anh - Song Bằng, Tiếng Anh Tiểu học, 10-07-2019 50h - 25 buổi
NGỮ ÂM – TỪ VỰNG – CẤU TRÚC LEVEL 3 Tiếng Anh THCS, Tiếng Anh THPT, 16-07-2021 70h - 35 buổi
LUYỆN THI VÀO 10 Tiếng Anh THCS, 10-07-2022 90h - 45 buổi
LUYỆN THI THPT QG – ĐH Tiếng Anh THPT, 10-07-2022 90h - 45 buổi
NGỮ ÂM – TỪ VỰNG – CẤU TRÚC LEVEL 2 Tiếng Anh THCS, 18-07-2021 60h - 30 buổi
LUYỆN THI CHUYÊN ANH 10 Luyện thi Chuyên Anh - Song Bằng, Tiếng Anh THCS, 10-07-2022 100h - 40 buổi
NGỮ ÂM – TỪ VỰNG – CẤU TRÚC LEVEL 1 Tiếng Anh THCS, 19-07-2021 45h - 30 buổi
GRAMMAR B2 (Hệ tiêu chuẩn) Tiếng Anh THCS, 07-07-2021 90h - 45 buổi
GRAMMAR B1 (Hệ tiêu chuẩn) Tiếng Anh THCS, 15-07-2021 90h - 45 buổi
  • 1
  • 2

Contact Me on Zalo