Trọn bộ 40 giáo trình giảng dạy tiếng anh cấp tiểu học

06-07-19 Solid English 0 comment

Tiếng Anh càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại, trẻ em đang được đào tạo để trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Ngày nay, học sinh đã được tiếp cận với anh văn như một môn học chính khóa từ tiểu học và thầy cô chính là những người giúp các em, tiếp xúc với ngoại ngữ này một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. 

Dưới đây là link tổng hợp tất cả các giáo trình đang được sử dụng và giảng dạy Tiếng Anh tại Việt Nam (ĐẦY ĐỦ PDF+MP3+VIDEO + ITOOLS mà Solid English đã sưu tầm. Hy vọng đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập và giảng dạy giá trị cho các thầy cô.

1. Trọn bộ LET’S GO: http://frenglish.ru/lets_go_oxford.html
2. Trọn bộ OXFORD PHONIC WORLD:https://drive.google.com/…/fol…/0B-bh6zx9Og6KZjlndUFGRDBrejQ
3. Trọn bộ FAMILY & FRIENDS: http://frenglish.ru/22-family-and-friends-1.html
4. Trọn bộ PLAY TIME: http://frenglish.ru/playtime.html
5. Trọn bộ KID’S BOX: http://frenglish.ru/kids_box.html
6. Trọn bộ OXFORD GRAMMAR FOR SCHOOL: http://frenglish.ru/oxford_grammar_for_schools.html
7. Trọn bộ BIG SCIENCE: http://frenglish.ru/big_science.html
8. Trọn bộ: FUN FOR STARTERS của Cambridge: http://frenglish.ru/cambridge_fun_for.html
9. Trọn bộ EVERYBODY UP: http://frenglish.ru/everybody_up.html
10. Trọn bộ HAPPY HEART: http://frenglish.ru/happy_hearts.html
11. Trọn bộ TINY TALK: https://drive.google.com/…/13y2thkTnz4vi88QYUl6yPX_v5TE5ABRK
12. Trọn bộ FINGER PRINT: https://drive.google.com/…/1rKcmL7byDwD1k7EKkB4lUUeK7himQhYz
13. Trọn bộ NEW ROUND UP: https://drive.google.com/…/0BwrgLVncvDTMfmFjMFlObWg4d2lmSGE…
14. Trọn bộ HAPPY HOUSE: http://frenglish.ru/happy_house.html
15. Trọn bộ Primary Reading and Writting Skills: http://frenglish.ru/oxford_primary_skills.html
16. Trọn bộ Primary Foundation Skills – Reading and Writing Comprehension: http://frenglish.ru/primary_foundation_skills.html
17. Trọn bộ Our Discovery Island: http://frenglish.ru/our_discovery_island.html
18. Trọn bộ SIDE BY SIDE: http://frenglish.ru/side_by_side.html
19. Trọn bộ FOCUS: http://frenglish.ru/focus.html
20. Trọn bộ PRIMARY GRAMMAR: http://frenglish.ru/macmillan_primary_grammar.html
21. Trọn bộ OXFORD DICTIONARIES: http://frenglish.ru/macmillan_primary_grammar.html
22. Trọn bộ ENGLISH THROUGH PICTURE: http://frenglish.ru/english_through_pictures.html
23. Trọn bộ ACADEMY STARs: https://drive.google.com/…/1UYe79K07Fh7qfmccYtrs5ABdCdZ4rk2…
24. Trọn bộ OXFORD DISCOVER: https://drive.google.com/…/1oOxTDAYN6oIOSoaPPGihMGzYZWL6cTjQ
25. Trọn bộ MY LITTE ISLAND: https://drive.google.com/…/1w-Jx0PlBmazTArZHem8jIM83amnCoUff
26. Trọn bộ FIRST FRIENDS:
https://drive.google.com/…/fol…/0B7dt77JSYZXpRWE3QTVwR1BpUmM
27. Trọn bộ luyện thi YLE CAMBRIDGE TEST FLYERS : https://cloud.mail.ru/public/N4on/wDj7zJw2m
28. Trọn bộ luyện thi YLE CAMBRIDGE TEST MOVERS : https://cloud.mail.ru/public/G6wQ/RSmGvNE3z
29. Trọn bộ luyện thi YLE CAMBRIDGE TEST STARTERS: :https://cloud.mail.ru/public/9qED/bJyQAex13
30. Trọn bộ FUN FOR FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/KNBT/UhUuHpuoP
31. Trọn bộ FUN FOR MOVERS: https://cloud.mail.ru/public/2yDp/diRAa3GbY
32. Trọn bộ Trọn bộ FUN FOR STARTERS: https://cloud.mail.ru/public/2yDp/diRAa3GbY
33. Trọn bộ STORY FUN FOR STARTERS, MOVERS, FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/FnDL/oiysucUMT
34. Trọn bộ đề thi thử chứng chỉ YLE CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/Jxyn/1rSsavPrd
35. Trọn bộ luyện nghe chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ YLE CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/9A2Z/s5vzAMSj3
36. Trọn bộ GT chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ YLE CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS TEST PLUS: https://cloud.mail.ru/public/918d/MahNbxmr6
37. Trọn bộ GT chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ YLE CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS kỹ năng đọc viết: https://cloud.mail.ru/public/5TiJ/UwuZmGs7Q
38. Trọn bộ HOME FUN BOOKLET chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ YLE CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/8kmn/SHbq8FhTp
39. Trọn bộ GO STARTERS, GO MOVERS, GO FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/Lq59/b7CsqoYuh
40. Trọn bộ PUZZLE TIME FOR STARTERS, GO MOVERS, GO FLYERS: https://cloud.mail.ru/public/FH7d/9VhzmEvYh

Nguồn: Solid English sưu tầm từ FB: Như Đoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leave a reply

Contact Me on Zalo